block FEFCO 07 - Slepené obaly

Naše firma používá katalog FEFCO vyvinutý Evropskou federací výrobců vlnité lepenky. Cílem katalogu je zjednodušení rozlišení druhů konstrukcí kartonážních výrobků pomocí jednoduchých mezinárodních symbolů. Doufáme, že tímto přispějeme ke zkvalitnění komunikace.

Zpět do katalogu FEFCO

Zpět do katalogu FEFCO

Specifické potřeby zákazníků řešíme zakázkovou výrobou - bližší informace zde.